Praktijk voor Klassieke HomeopathieKlassieke homeopathie en CEASE-therapie

Klassieke homeopathie

Klassieke homeopathie gaat uit van het vermogen van de mens zichzelf te kunnen genezen. Na een val met de fiets of een verkoudheid zullen we in de regel vanzelf herstellen met of zonder de hulp van een homeopathisch middel.
Maar ook wanneer lichamelijke en/of psychische klachten ontstaan, welke het lichaam niet zelf kan herstellen, kan homeopathie helpen.
Door een homeopatisch middel wordt het zelfgenezend vermogen geprikkeld. Daarop herstelt zich het evenwicht in het lichaam en zullen klachten afnemen of verdwijnen (genezen). Hierbij geldt dat acute klachten meestal snel reageren op het homeopathische middel en lang bestaande of langzaam opgebouwde klachten langere tijd nodig hebben voor een rustige maar gestage verbetering. Wanneer er sprake is van chronische aandoeningen, klachten na medicatie of ontwikkelingsstoornissen, kan het nodig zijn het lichaam extra te helpen door gericht homeopathisch te ontgiften, zie hiervoor onder CEASE-therapie.


Klassieke Homeopathie werkt volgens de leer van Samuel Hahnemann (1755 - 1843).
Hierbij wordt gekeken naar de totaliteit van de patiënt, waarbij belangrijk is hoe en indien mogelijk ook waardoor de klachten zich manifesteren. Ook wordt er gekeken naar de persoonlijkheid van de patiënt. De homeopaat en de patiënt proberen samen een totaalbeeld te schetsen waar de homeopaat een passend middel bij zoekt. Soms zijn er meerdere middelen na elkaar nodig om verder herstel mogelijk te maken. In de regel zal een acute klacht (een klacht welke nog maar kort aanwezig is) vlot herstellen, terwijl de klacht die al langer bestaat een langere behandeling nodig heeft.

Voor meer informatie over de werking van klassieke homeopathie kunt u verderop op de website terecht.


Waar?

Mijn praktijk en de praktijken van andere homeopaten zijn o.a. te vinden op de website van de NVKH (Nederlandse Vereniging van Homeopaten = beroepsvereniging), de KVHN (Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland = patiëntenvereniging) en homeopaat-info.nl.