Praktijk voor Klassieke HomeopathieKlassieke homeopathie en CEASE-therapie

Klassieke homeopathie, wat is dat?

Het afweersysteem
(Nieuwsbrief van januari 2014)

Hoe werkt dat nou eigenlijk, homeopathie? Een veel voorkomende vraag, met een hele uitleg tot gevolg. Om een goed antwoord te kunnen geven, moeten we eerst even ingaan op de rol van het afweersysteem.

Op school hebben we wel geleerd over het afweersysteem. Het afweersysteem of immuunsysteem stuurt cellen af op virussen en bacteriën. De virussen, bacteriën, parasieten en schimmels zijn een bedreiging voor ons lichaam en moeten daarom uitgeschakeld worden. Op basis van dit concept kijken we tegenwoordig naar ziekte en gezondheid. En op basis van dit concept worden de meeste kinderen gevaccineerd en worden antibiotica, vriusremmers en antischimmelmiddelen ingezet.

Maar… er is een andere manier om naar het afweersysteem te kijken. En klassieke homeopathie gaat uit van die andere manier.
Want wat is de dagelijkse praktijk? Overal zweven virussen rond. Op onze huid en in ons lichaam leven miljarden bacteriën. Sterker nog: we pasteuriseren onze melk en voegen er dan weer bacteriën aan toe voor de darmflora en dan noemen we dat gezond.
Klassieke homeopathie is gebaseerd op de visie van Bechamp. Hij stelde (in tegenstelling tot Louis Pasteur) dat bacteriën slechts groeien als daar een voedingsbodem voor is. Deze visie betekent dus dat we slechts ziek worden van bacteriën en virussen als ons lichaam een goede voedingsbodem is. Wat inhoudt dat we niet ziek worden van algemeen voorkomende bacteriën als ons lichaam in optimale conditie is. Daarom vinden klassiek homeopaten het belangrijk te kijken naar de weerstand, de energie, het afweersysteem. En daarom vinden klassiek homeopaten het belangrijk het lichaam in optimale conditie te brengen, ofwel: de weerstand te verhogen.

  

Hoe afweer en energie met elkaar te maken hebben
(Nieuwsbrief van februari 2014)

Stress heeft veel invloed op het afweersysteem: het gaat er minder goed door werken. Je kunt de hoeveelheid energie die je hebt maar één maal verdelen en als er veel energie uitgaat naar dingen die moeten of emotioneel zwaar zijn, dan blijft er een kleiner gedeelte over voor herstel van het lichaam. Heb je teveel last van stress of hebben bepaalde gebeurtenissen meer invloed op je dan ze zouden moeten hebben? Homeopathie kan dit soort zaken vaak goed verbeteren.

                                                                                                     Bovenstaande cirkels vertegenwoordigen onze totale energie voor een dag. Om het lichaam te kunnen herstellen hebben we de roze taartpunt nodig. Hoe groter deze taartpunt hoe beter het herstel en des te beter de afweer. In de eerste cirkel ervaart iemand veel stress, de roze taartpunt is daar een stuk kleiner dan in de tweede cirkel. Ik hoor regelmatig terug van mensen dat er klachten zijn ontstaan sinds er een marathon is gelopen. Bedenk hierbij dat als je zeer veel van jezelf vraagt, dit energie kost en dus ook zijn weerslag kan hebben op je afweer.

 Hoe kun je zorgen dat je je energie aanvult? Juist: met slapen, uitrusten en positieve emoties. Laat je kinderen op tijd naar bed gaan, de uren voor 24:00 tellen dubbel! Oude wijsheid waar we veel van kunnen leren. Bedenk hierbij dat de weekenden zijn bedoeld om bij te komen van een week hard werken, ook dan is dus voldoende slaap heel belangrijk.
Positieve emoties die energie geven zijn bijvoorbeeld liefde, aandacht en steun.
                                                                                      

De eerste bovenstaande cirkel is representatief voor een volwassene of kind met slaaptekort. Deze heeft daardoor minder energie, dan de persoon die in de tweede cirkel wordt uitgebeeld en die genoeg rust en slaap krijgt. Er is dan gewoonweg meer energie om te verdelen.


 Wat is ziekte?
(Nieuwsbrief van maart 2014)

Waarvoor kun je nu terecht bij een klassiek homeopaat? Eigenlijk is dat heel simpel. Altijd wanneer er problemen zijn op emotioneel, psychisch of lichamelijk vlak kun je overleggen met een homeopaat wat er mogelijk is. In geval van organen en lichaamsdelen die echt kapot zijn, kan homeopathie niet het probleem volledig oplossen, maar vaak wel een betere staat van leven geven.

Voor we kunnen bekijken wat klassieke homeopathie doet, is het belangrijk te kijken wat nu eigenlijk klachten en ziekten zijn.

Het afweersysteem regelt alles in het lichaam, van bescherming tegen virussen en bacteriën, het verwerken van emoties, het opbouwen van het lichaam en het aanvallen van cellen die er niet in thuis horen, tot aan je ontwikkeling op mentaal-emotioneel en spiritueel vlak. Het afweersysteem houdt voortdurend alles in evenwicht, zodat je je geen problemen gewaar wordt.

Als er te veel energie verbruikt wordt, is het afweersysteem niet in staat voldoende energie te steken in herstel. Allerlei processen stagneren dan: botopbouw, orgaanherstel, verwerking van emoties enz. En wanneer bijvoorbeeld orgaanherstel niet voldoende optreedt, kan de lever niet voldoende de afval- en gifstoffen binden en ontstaan er klachten. Maar ook wanneer een emotie niet voldoende kan worden verwerkt, ontstaan er problemen, want het krijgt geen goede plek en onbewust blijft het spelen. Het lichaam gaat de emotie als het ware verwoorden en er ontstaan lichamelijke klachten. Dit is wat wij ziekte noemen. Ziekte is dus niet iets wat op zichzelf staat, het hele wezen is ermee verbonden: alles heeft invloed op elkaar.

Dit is de reden waarom mensen die een goede voedzame voeding tot zich nemen, minder kans hebben op ziekte. Als er voldoende bouwstoffen aanwezig zijn, kan het lichaam zichzelf beter herstellen. Maar het is bijvoorbeeld ook de reden waarom mensen die veel positieve aandacht krijgen als zij een ernstige ziekte hebben en wanneer zij positief over hun herstel zijn, zij meer kans hebben om te genezen. Het afweersysteem heeft gewoonweg meer energie om in herstel te steken, want elke negatieve emotie kost energie en gaat derhalve van de totale energie af.

Het punt is dus dat ziekte niet op zichzelf bestaat. Wanneer je afweersysteem niet in staat is alles voldoende in evenwicht te laten functioneren, dan ontstaan er problemen. En deze problemen worden vanuit het hele systeem (want dat is het afweersysteem) veroorzaakt en beïnvloed. Je psyche, je emoties, je slaap, je lichaam, je hormonen, je ontwikkeling en je stofwisseling kunnen daarbij op geen enkele manier los van elkaar functioneren, en daarom ook niet los van elkaar worden gezien.De invloed van een homeopathisch middel
(Nieuwsbrief van april 2014)Als we kunnen begrijpen dat het afweersysteem ALLE functies in een persoon regelt, dus zowel lichamelijk, als psychisch en emotioneel, dan ligt het voor de hand om bij problemen juist dit afweersysteem bij te sturen. Als we ons lichaam (lees hier ook: psyche) zouden voorstellen als een veld vol wip-waps, dan zou het afweersysteem vergeleken kunnen worden met de onderhoudsmonteur. Deze onderhoudsmonteur zorgt ervoor dat alle wip-waps goed functioneren en kunnen meedeinen op wat we meemaken, maar uiteindelijk altijd weer in een ongeveer horizontale stand komen te staan. De wip-waps zijn dan 'in balans'. Wanneer er wip-waps doorslaan naar één kant, dan moet de onderhoudsmonteur dit na verloop van tijd hebben opgelost.

Voorbeeld 1: je knalt keihard met je fiets op de grond. Je knieën zijn stuk, het doet zeer en het bloedt. De wip-wap 'lichamelijk: wond' staat doorgeslagen naar één kant. Het lichaam herstelt zichzelf: de monteur zet de wip-wap recht. Zodra de wip-wap recht staat, het lichaam hersteld is, zijn de knieën niet meer pijnlijk en hinderen je niet meer in wat je wilt doen.

Voorbeeld 2: er overlijdt een geliefd persoon. Rouw is een hele normale en goede strategie. De wip-wap 'emotioneel: verdriet' staat doorgeslagen naar één kant. Geen enkel probleem. Na verloop van tijd hoort dit verdriet een plaats te krijgen en moet je als persoon weer je leven op kunnen pakken. De onderhoudsmonteur heeft de wip-wap weer in de horizontale stand gezet.

Er zijn natuurlijk ook tal van voorbeelden te geven waarbij er problemen blijven. Het lichaam herstelt dan niet en er ontstaan meer of er blijven klachten. De onderhoudsmonteur krijgt de wip-waps niet horizontaal. Nu kan klassieke homeopathie van pas komen. Juist wanneer de onderhoudsmonteur de juiste aansporing nodig heeft, knapt hij na het verkrijgen van deze informatie = het juiste homeopathische middel, de zaakjes zelf weer goed op. Let wel: hoe langer de onderhoudsmonteur zijn werk niet goed heeft kunnen doen, hoe langer het duurt voor hij de wip-waps in de juiste horizontale stand kan krijgen en houden.

Samengevat komt het er dus op neer dat een klassiek homeopathisch geneesmiddel het eigen afweersysteem de juiste impuls geeft om klachten te gaan oplossen. Het geneesmiddel doet het werk dus niet, je eigen afweersysteem doet al het werk! Ook zal nu duidelijk zijn, dat hoe langer een klacht bestaat, hoe langer de behandeling zal duren. Acute ziekte daarentegen kan vaak snel oplossen met een homeopathisch middel.Hardnekkige misvattingen over homeopathie
(Nieuwsbrief van mei 2014)


Er zijn nogal wat hardnekkige misvattingen over homeopathie. Ik wil er in deze Nieuwsbrief een aantal belichten.

'Homeopathie werkt langzaam' is een opvatting die ik regelmatig terughoor buiten de praktijk. Klassieke homeopathie laat het eigen afweersysteem aanpakken wat het al langere tijd zelf laat liggen. Hiervoor heeft het afweersysteem tijd nodig. Over het algemeen geldt dat hoe langer een klacht duurt, des te langer het afweersysteem ook tijd nodig zal hebben om het systeem weer in evenwicht te brengen en klachten aan te pakken. Maar... klachten die nog niet lang bestaan, kunnen dus ook vlot worden aangepakt. Sterker nog: een acute blaasontsteking of een acute diarree kan zeer snel reageren en oplossen onder invloed van het juiste homeopathische middel.

'Homeopathie is iets zweverigs'. Homeopathie heeft niets te maken met toverkrachten of zweverige verhalen, al vind ik de werking wel betoverend :-). Denk hier maar eens over na: ooit een sneeuwvlokje gezien? Die allerkleinste sneeuwkristallen? Die hebben ook verschillende vormen, toch?

Maar sneeuw is toch water? Allemaal water met dezelfde moleculen? De rangschikking van deze moleculen ten opzichte van elkaar bepaalt de vorm van het kristal. Zo gaat dat ook in de homeopathie: de energie van de oorspronkelijke stof bepaalt na verwrijving de rangschikking van de water- en/of alcoholmoleculen ten opzichte van elkaar.

'Baat het niet dan schaadt het niet', is een misvatting die wijdverbreid is. Alle interventies die je toepast in het lichaam, kunnen schaden. Teveel drinken kan schaden, teveel suiker kan schaden, medicijnen kunnen schaden en homeopathie kan ook schaden. Klassieke homeopathie moet altijd onder begeleiding van iemand die geschoold is worden toegepast. Je stimuleert je afweersysteem, de dosis, de frequentie en het juiste middel zijn van uiterst belang om geen verkeerde reacties uit te lokken.

'Klachten worden altijd eerst erger met homeopathie'. Dit is niet altijd waar. Het ligt zeer aan de dosering, het soort middel, het soort klacht, de staat waarin het afweersysteem verkeert en de gevoeligheid van degene die het middel neemt, of een middel direct waarneembare reacties teweegbrengt. Het is niet altijd te voorkomen en ook niet altijd te voorspellen hoe iemand reageert. Heftige reacties zijn tegen te gaan in overleg met een homeopaat. Maar het allermooiste is het wanneer er na inname ogenschijnlijk weinig gebeurt, maar er een rustige maar gestage verbetering plaatsvindt.