Praktijk voor Klassieke Homeopathie

CEASE-therapie, ontstoren, HDT en Human Chemistry

van www.cease-therapie.nl

cease-therapie, ontstoren, HDT en Human Chemistry

Een klassiek homeopathische behandeling kan bij uiteenlopende klachten zowel acuut als chronisch de klachten blijvend verbeteren. Tijdens de behandeling kunnen er echter blokkades optreden. Deze blokkades bestaan uit stoorvelden op energieniveau en uit gifstoffen die het lichaam belasten. Zij kunnen erfelijk aanwezig zijn of ontstaan zijn na inname van allerlei stoffen die niet in het lichaam thuishoren, zoals medicijnen, vaccinaties, chemische dampen, vervuiling van het eten en drinken enz.

De stoffen die niet in het lichaam thuishoren en toch in het lichaam achterblijven, kunnen tijdens de ontwikkeling van een kind blokkades opwerpen op het zich snel ontwikkelende hersenweefsel. Dit kan resulteren in ASS-problematiek, als klassiek autisme, Asperger, PDD-nos of ADHD, ADD, gedragsproblemen, dyslexie, concentratiestoornissen etc. Een opgroeiend kind kan ook last krijgen van een groei-achterstand of problemen in de spraak- / motorische / lichamelijke ontwikkeling. Vaak is er al sprake van overerfde problematiek wanneer het kindje geboren wordt en daarmee beginnen de problemen ook al vroeg.

Lichamelijke klachten die vaak we vaak zien ontstaan en die binnen de natuurgeneeskunde kunnen worden veroorzaakt door de genoemde stoffen zijn o.a. allergie├źn, oorontstekingen, chronische diarree en eczeem.

Ook op latere leeftijd kunnen problemen ontstaan door gifstoffen, wanneer deze niet voldoende uit het lichaam verwijderd kunnen worden. Er kunnen dan chronische aandoeningen van allerlei aard ontstaan. Denk hierbij aan rheumatische aandoeningen, fibromyalgie, hartklachten, kanker enz. enz.

Wanneer er klassiek homeopathisch behandeld wordt, zal het lichaam automatisch storende stoffen proberen uit te scheiden. Wanneer een blokkade optreedt in de behandeling is dat een teken dat dit niet goed lukt. We kunnen het lichaam dan extra helpen door homeopathisch te "ontstoren" en weer balans te brengen binnen het lichaam door gericht te behandelen op alle chemische processen in het lichaam. Hierbij wordt gebruik gemaakt van klassiek homeopathische middelen, ondersteund met supplementen om tekorten in het lichaam weer aan te vullen.

Klik voor meer informatie op de woorden: CEASE-therapie en HDT.

Waarom verschillende termen?

Ontstoren is de algemene term in de homeopathie om blokkades op te ruimen.

CEASE-therapie werd ontwikkeld door Tinus Smits, die zich voornamelijk richtte op kinderen met ontwikkelingsstoornissen.

HDT en Human Chemistry zijn het voortgezette werk hiervan door Ton Jansen, waarbij de focus zich niet beperkt tot ontwikkelingsstoornissen, maar waarbij de aanpak is gericht op chronische aandoeningen in het algemeen.