Praktijk voor Klassieke HomeopathieRegelgeving

pRIVACY


Zoals de wet voorschrijft, wordt er zorgvuldig omgegaan met uw gegevens. Wat dat betekent voor u en uw gegevens, kunt u hieronder nalezen.

Uw gegevens m.b.t. uw gezondheid, pasfoto's en eventuele verdere foto's worden vastgelegd in uw dossier. Dit dossier is alleen in te zien door mij als homeopaat, en in noodzakelijke gevallen door mijn waarnemer. Ik, alsmede mijn waarnemer zijn gebonden aan het beroepsgeheim. Uw dossier en uw adresgegevens worden, zoals voorgeschreven door de wet, bewaard tot 20 jaar na ons laatste contact en zullen daarna worden vernietigd. Uiteraard heeft u altijd inzage in uw dossier en kunt u gegevens hieruit opvragen.

Gegevens m.b.t. uw behandeling kunnen geanonimiseerd en onherleidbaar worden gebruikt tijdens intercollegiaal overleg. Indien u toestemming heeft gegeven, kunnen gegevens m.b.t. uw behandeling worden gebruikt voor lesdoeleinden, uiteraard ook volledig anoniem en onherleidbaar. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door dit kenbaar te maken aan mij via de mail of schriftelijk.

Uw adresgegevens zijn vastgelegd op papier binnen de praktijk. Deze gegevens zijn alleen in te zien door mij als homeopaat en door mijn waarnemer in geval van mijn afwezigheid. Ik, alsmede mijn waarnemer zijn gebonden aan het beroepsgeheim.

Uw adresgegevens, geboortedatum en zorgverzekeringsnummer worden gebruikt voor het kunnen aanmaken van de facturen. Deze gegevens zijn noodzakelijk te vermelden i.v.m. de eisen van zorgverzekeraars. Facturen worden alleen met u gedeeld via de mail, of indien afgesproken via de post.

Uw emailadres wordt door mij gebruikt voor overleg tussen uzelf en mij als homeopaat, en voor het toesturen van facturen. Uw emailadres wordt gebruikt, na uw toestemming hiervoor, voor het delen van nieuws via de nieuwsbrief. Afmelden voor de nieuwsbrief is altijd mogelijk via bijgestuurde knop in de nieuwsbrief, uw emailadres zal dan niet meer gebruikt worden voor het toesturen van de nieuwsbrieven. Uw emailadres wordt slechts indien noodzakelijk gedeeld met mijn waarnemer, welke uw emailadres dan enkel en alleen zal gebruiken voor de voortgang van de behandeling en het eventueel toesturen van een factuur. Verder zal uw emailadres niet worden gedeeld met derden.

In geval van een probleem met uw gegevens waarbij uw gegevens bij derden terecht (kunnen) zijn gekomen, bijvoorbeeld door diefstal of een hack, ontvangt u zoals de wet voorschrijft bericht van mij hierover.


Klachten   


Het kan natuurlijk voorkomen dat u een klacht heeft of het ergens niet mee eens bent. Ik streef altijd naar een goed contact met de mensen die bij mij komen. Ik hoop dan ook dat u in geval van vragen of ontevredenheid dit kenbaar zult maken bij mij. Ik zal dan altijd mijn uiterste best doen om hier samen met u uit te komen.

Indien nodig is er een klachtenregeling vanuit Quasir voorhanden. U kunt deze hier nalezen: folder Quasir.