Praktijk voor Klassieke Homeopathie


Werkwijze

Werkwijze

De consulten:

Om een goed beeld te kunnen krijgen van uw klachten en uw persoonlijkheid duurt het eerste consult 1,5 tot 2 uur.
U krijgt dan uiterlijk na een week telefoon dat u uw geneesmiddel kosteloos kunt komen ophalen. Uiteraard worden acute klachten zo snel mogelijk uitgewerkt en behandeld.
Nadat u het middel heeft ingenomen, wordt na 4 tot 6 weken een vervolgconsult gepland om de werking te evalueren. Wanneer het nodig is dat u een ander middel krijgt en deze is niet gelijk in het consult duidelijk, neem ik wederom na uiterlijk een week contact met u op.
De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van de klachten, de bestaansduur en de respons. Bij goede reactie op de behandeling worden de tussenpozen tussen de consulten geleidelijk aan steeds langer.

Elk consult kan ineens of in 2 delen worden afgenomen. Dit kan bijvoorbeeld prettig zijn indien uw kind de duur van 1,5 - 2 uur niet kan volhouden of indien u bepaalde zaken liever niet bespreekt in het bijzijn van uw kind.
Er wordt in dit geval één helft van het consult gepland waarin u samen met uw kind verschijnt (of indien hij/zij dit wenst en oud genoeg is, kan uw kind zonder ouder komen) en één helft van een consult waarin u zonder uw kind komt. Dit deel biedt meer ruimte voor de beleving van zwangerschap en bevalling, de ontwikkeling van uw kind en zaken die u liever niet in bijzijn van uw kind bespreekt.

Ook wanneer u persoonlijk liever consulten in tweeën splitst, is dit mogelijk.

Informatieverstrekking:

Ik vind een goede informatieverstrekking van groot belang. Zijn er onduidelijkheden binnen de behandeling of zit u met vragen over homeopathie, vaccinaties e.d., maakt u ze alstublieft bespreekbaar. Ik ben ook altijd via de mail of telefonisch bereid vragen te beantwoorden.
In aanvulling op deze informatieverstrekking zijn in de wachtruimte van beide praktijken verscheidene folders gratis mee te nemen.


Verwijzing:


Tijdens een behandeling kunnen veel zaken aan bod komen. Als uw klachten hierom vragen, kan het mogelijk zijn dat ik u verwijs naar een andere therapeut om u (eventueel aanvullend) te laten behandelen. Dit geldt altijd als advies en u beslist zelf of u dit wel of niet wilt en doet.