Praktijk voor Klassieke HomeopathieWie ben ik?

Wie ben ik?

Ik ben Bianca Wezenberg-Slagter, geboren in Amsterdam in 1976 en opgegroeid in Amsterdam en Zaandam. In 1998 ben ik afgestudeerd als verpleegkundige en in 2001 als kinderverpleegkundige. Naast mijn werk op de afdeling kinderoncologie in het AMC in Amsterdam, Mappa Mondo in Wezep en nog later bij de KinderThuisZorg, heb ik de 6-jarige opleiding tot klassiek homeopaat gevolgd. Voor mij was het ervaren dat en hoe klassieke homeopathie werkt de missing link in wat ik had geleerd in mijn voorgaande opleidingen. Klassieke homeopathie doet werkelijk recht aan zorg en behandeling geven op een holistische wijze (toegespitst op de gehele mens) en het feit dat ieder mens uniek is en op zijn eigen unieke wijze reageert. In 2009 heb ik mij in Kampen gevestigd als klassiek homeopathe. In 2013 is daar Emmeloord als vestiging aan toegevoegd.

In mijn thuissituatie ben ik gelukkig samen met mijn man en onze 4 kinderen; 2 jongens uit het vorige huwelijk van mijn man van 22 en 20 jaar, en 2 meisjes van 13 en 11 jaar.

Vanuit mijn vroegere werk heb ik mij als klassiek homeopathe gespecialiseerd in de behandeling van kinderen. In de behandeling richt ik mij graag op kinderen en hun ouders, maar ook volwassenen maken een groot deel uit van mijn praktijk.

Vanuit mijn visie wil ik mensen de mogelijkheid bieden vanuit een gezondere wijze te kunnen leven. Bewustwording van gifstoffen om ons heen kan hiervan een onderdeel zijn. Ik wil echter vooral ook mensen de gelegenheid bieden hun lichaam gezonder te maken d.m.v. homeopathie en gezonder te houden door aanbod en advies over gezondere manieren van onderzoek, voeding en behandeling. Want ik ben ervan overtuigd dat hoe beter ons lichaam, onze psyche en onze emotie functioneert, hoe beter we ons pad kunnen volgen in onze ontwikkeling als mens.


Korte biografie:

1994-1998 opleiding tot verpleegkundige in het OLVG te Amsterdam

1998-1999 verpleegkundige in het OLVG te Amsterdam

2000-2001 kinderverpleegkundige in opleiding in het AMC te Amsterdam

2001-2005 kinderverpleegkundige kinderoncologie in het AMC te Amsterdam

2002-2009 opleiding tot Klassiek homeopaat aan de Academie voor Natuurgeneeskunde in Hilversum

2006-2007 kinderverpleegkundige bij Mappa Mondo te Wezep

2007-2009 kinderverpleegkundige bij de KinderThuisZorg Overijssel en Gelderland

2009 diploma Klassiek Homeopaat

2009 - nu Klassiek Homeopathe in Kampen

2012 diploma CEASE-therapie

2013 - nu Klassiek Homeopathe in Emmeloord

2016 diploma IMET (Instituut voor Mentaal Emotieve Training: behandeling bij eet-, angst- en dwangstoornissen)

2016 diploma HDT (Homeopathic Detox Therapy)

2019 Reanimatie-certificaat

2020 diploma Human Chemistry

NVKH

 

Ik ben aangesloten bij de NVKH. Dit is de Vereniging van Klassiek Homeopaten.

Deze vereniging staat voor een goede kwaliteit van de homeopathische zorg in Nederland. Aangesloten homeopaten moeten een gedegen opleiding hebben gevolgd, zich regelmatig laten bijscholen en aan diverse eisen m.b.t. de praktijkvoering voldoen.

Daarnaast ben ik RBCZ-geregistreerd homeopaat. Geregistreerde homeopaten worden door de zorgverzekeraars vergoed. (Let hierbij wel op uw aanvullende polis en de maximumbedragen die daarin worden genoemd.)


CEASE OrgaNISATIE

   

Met mijn basis als kinderverpleegkundige (niet praktizerend) ben ik als klassiek homeopathe gespecialiseerd in het behandelen van kinderen. Mijn specialisatie heb ik uitgebreid met CEASE-therapie. CEASE-therapie is een zeer waardevolle aanvulling in het behandelen van ontwikkelingsstoornissen en klachten na vaccinaties. Als CEASE-therapeute ben ik uiteraard aangesloten bij de CEASE Organisatie die tot doel heeft de bekendheid van de CEASE-therapie te bevorderen.


GESCHOOLD IN HOMEOPATHIC DETOX THERAPY (HDT) EN HUMAN CHEMISTRY


    

Ton Jansen is voortgegaan in de ontwikkeling van CEASE en heeft een bredere opzet in de homeopathische behandeling van chronische ziekten ontwikkeld. In mijn praktijk is deze methode een enorm goede aanvulling gebleken in het bereiken van betere resultaten bij klachten sinds medicatie en chronische aandoeningen. Sinds enige jaren sta ik geregistreerd als Human Chemistry Homeopaat.

  

Verder ben ik lid van de NVKP, de Nederlandse Vereniging Kritisch Prikken. Deze vereniging heeft tot doel de informatieverschaffing rondom vaccineren te verbeteren. Zo zijn doelen o.a. meer informatie over de ziekten te verschaffen waartegen ingeënt wordt en de bijwerkingen van vaccinaties en problemen die kunnen ontstaan door vaccinatie te belichten. Daarnaast wordt informatie verstrekt over behandelmogelijkheden van vaccinatieschade en alternatieven voor vaccinatie of aanpassingen in het vaccinatieschema. Benadrukt wordt hierbij de eigen keuze en verantwoordelijkheid van ouders om wel of niet geheel of gedeeltelijk te vaccineren.

Sinds 2011 sta ik vermeld op de site van de NVKP als behandelaar bij wie u meer informatie kunt verkrijgen over vaccineren, uw keuzemogelijkheden, vaccinatieschade en de behandeling hiervan. Voor een vrijblijvend en kosteloos vaccinatiegesprek kunt u contact opnemen met de praktijk.


 

Daarnaast ben ik lid van de KVHN, de Koninklijke Vereniging Homeopathie Nederland. Dit is een consumentenbelangenorganisatie die tot doel heeft objectieve informatie over homeopathie te verspreiden en homeopathie bekender te maken.


  

Tot slot verzorg ik gratis homeopathische adviezen (geen consulten) via GratisAdviseurs.nl. Op deze manier probeer ik mijn steentje bij te dragen aan meer bekendheid rondom homeopathie.

Ik heb samengewerkt met Meditherm, een praktijk voor Medische Thermografie. Zowel Preventief Borstonderzoek als onderzoek naar de herkomst van pijn zijn met deze vorm van onderzoek pijnloos, veilig en effectief uit te voeren. Door op de onderzoeken te klikken, kunt u de folders over beide vormen van onderzoek inzien. Deze folders zijn uiteraard ook bij de praktijk mee te nemen. Mocht u prijs stellen op deze vorm van onderzoek, dan behoort een verwijzing en contact leggen tot de mogelijkheden.

Voor inzien van folders over Preventief Borstonderzoek en Onderzoek naar de Herkomst van Pijn met Medische Thermografie klikt u hier.